Balvas

Sabiedrības integrācijas fonds pasniedzis Sabiedrības Vienotības balvu

Trešdien, 30.maijā Mazajā Ģildē Sabiedrības integrācijas fonds pasniedza Sabiedrības Vienotības balvu par ieguldījumu integrācijas procesu veicināšanā 2006.gadā.

Visi laureāti ir ļoti dažādi un darbojušies pilnīgi atšķirīgās un savstarpēji nesaistītās jomās, taču viņiem visiem ir kas kopīgs – vienotas sabiedrības veicināšana un palīdzīgas rokas sniegšana tiem, kam tas tik ļoti ir nepieciešams.

Galveno – Sabiedrības vienotības balva un naudas prēmiju Ls 3000 – šogad saņēma Saldus rajona Zirņu pagasta Kurzemītes pamatskola.

Šī skola viena no pirmajām Latvijā, kas sākusi bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošas skolas vidē. Līdz ar balvas pasniegšanu šai skolai, Fonds vēlas akcentēt tās grūtības, kas jāpārvar ikdienā gan strādājot ar bērniem ar īpašām vajadzībām, konkrētāk bērniem ar garīgu atpalicību, gan pašiem bērniem cenšoties izrauties no dzīves, kas tiem “nolemta” viņu atšķirīgās attīstības dēļ. Fonds vēlas akcentēt vēl arvien atstumto sociālo grupu – bērnus ar īpašām vajadzībām – viņu integrācija vispārizglītojošā skolā un līdz ar to arī sabiedrībā šobrīd lielā mērā ir uzdrīkstēšanās, bet mēs ceram, ka ar laiku arī Latvijā tā kļūs par normu.

Fonds piešķīra arī 3 balvas “Par ieguldījumu vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā” un naudas prēmijas 500 latuapmērā.

Tās saņēma:

·        Nevalstiskās organizācijas “Latvijas dialogi” dibinātājs un Biznesa augstskolas “Turība” Tiesību zinātņu fakultātes students Mārcis Skadmanis.

Viņš savā jaunībā jau ir vadījis daudzus projektus, taču nozīmīgākais no tiem ir projekts “Rīgas geto – mājas pēc 60 gadiem”, kas guvis starptautisku rezonansi. Ar šo projektu viņš ir uzdrīkstējies atvērt Latvijas vēstures dažādi interpretēto laika posmu, vienlaicīgi pierādot, ka izglītošanās iespējām nav robežu. Viņš ir pilsoniski aktīvs cilvēks, kas ar savu piemēru aizrauj daudzus jauniešus.

·        Latviešu diasporas Krievijā “krustmāte” Lauma Vlasova.

Viņas aktīvā darbība ir veicinājusi latviešu diasporas apzināšanu Krievijas teritorijā, Latvijas pozitīvā tēla veidošanu Krievijā, īpaši latviešu centros tālajā Sibīrijā, neskatoties uz oficiālās varas, dažkārt nedraudzīgo attieksmi pret Latviju un dezinformāciju par norisēm dzimtenē. Viņai ir izdevies saliedēt Krievijas latviešu organizācijas. Viņas aktīvi līdzdarbojās 3×3 nometņu organizēšanā, kurās regulāri piedalās arī Krievijas latvieši, gan citos nozīmīgos pasākumos, piemēram, Dziesmu svētkos, R.Paula sadziedāšanās svētkos u.c.

·        Biedrības “DIA+LOGS” darbiniece Agita Meja.

Viņa, darbojoties atbalsta centrā HIV inficētiem cilvēkiem kā izglītotāja, lektore un vienkārši jauka namamāte, ir devusi milzīgu ieguldījumu iecietības veicināšanā pret HIV inficētiem cilvēkiem, narkotiku lietotājiem, prostitūcijā iesaistītām personām. Pateicoties viņas darbam ļoti daudzi sociālās jomas darbinieki ir mainījuši savu attieksmi pret riska grupu pārstāvjiem. Pateicoties viņas pūliņiem, atkarībās slīkstošie atrod ceļu atpakaļ pie dzīves un spēku sevī kaut ko mainīt.

Balvu Fonds ir iedibinājis 2002.gadā, un tā tiek piešķirta organizācijai vai privātpersonai, kas ar savu darbu vietējā vai valsts mērogā ir veicinājusi sabiedrības vienotību etniskajā vai sociālajā jomā. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt ikviens interesents brīvā formā, iesniedzot pieteikumu ar pamatojumu izvirzīšanai, pretendenta aprakstu un citus raksturojošus materiālus. Balvas pretendentus vērtē īpaši izveidota žūrija, kurā darbojas sabiedrībā pazīstami cilvēki un savu jomu profesionāļi, bet galīgo lēmumu par laureātiem pieņem Sabiedrības integrācijas fonda padome.