ieguldījumi latvija

Atbalsts NVO diasporai

Sabiedrības integrācijas fonds, kas saīsinājumā ir SIF, ir izsludinājis kopumā divus dažādus konkursus, kuros abos būs pieejams finansējums. Šis finansējums paredzēts diasporas nevalstisko organizāciju, kas saīsinājumā ir NVO, atbalstam. Vienā no šiem izlsludinātajiem konkursies paredzēts piešķirt 179 120 eiro lielu summu diasporas nevalstisko organizāciju atbalstam.

Šajā projektu konkursā aicinātas piedalīties tās nevalstiskās organizācijas valstī, kuru galvenais un primārais darbības mērķis ir diasporu interešu pārstāvniecība, veidošana, popularizēšana un atbalsts. Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajiem projektiem tiks stiprināta ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu nacionālā identitāte un piederība valstij un sabiedrībai kopumā.

“Mēs esam arī vērsuši šo nolikumu uz to, lai tiek attīstītas diasporas kopienas un organizāciju iniciatīvas diasporai. Izmaksas tiek attiecinātas jau no 1. janvāra līdz 31. oktobrim. Vienam projektam maksājuma finansējums ir apmēram 15 tūkstoši,” šādu paziņoju sniedza Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja Santa Barone-Upeniece, kas arī ir šīs idejas auotre and virzītājspēks.

Šis pats Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)  izsludināja arī konkursu “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, ar mēŗki īstenot pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai visā Latvijā. Šī projekta galvenie mērķi bija parādīt Latvijas kuplajām un stiprajām ģimenēm, ka tās tiek novērtētas un uzklausītas. Kas ir ļoti svarīgi, lai valstī tiktu audzināta stipra tauta ar spēcīgām ģimenes saknēm.