spēļu zāles rigā

Spēļu zāles Rīgā

15. decembrī Rīgas domes deputāti lēma – Rīgas pilsētas teritorijā spēļu zāles vairs nestrādās, tas nebūs sastopamas arī ārpus četru un piecus zvaigžņu viesnīcām. Šīs lēmums ir vērienīgs, jo katrs zina, cik daudz spēļu zāles bija sastopamas gan pilsētas centrā, gan pilsētas rajonos. Rīgā atrodas lielāka kazino zāļu lielāka daļa. Šāds lēmums arī liecina par […]

azarstpēles latvija

Latviešiem tiek liegta pieeja azartspēlēm

Pērnajā gadā tika ieviests pašatteikšanās reģistrs, kas ļāva ikvienai personai atteikties rakstiski un oficiāli no kazino spēļu spēlēšanas. Jebkuram kazino šis lēmums bija un ir jārespektē, un, ja gadījumā cilvēks ierodās kazino, viņam nav tiesības to apmeklēt. Šāds reģistrs tika izstrādāts ar mērķi palīdzēt cilvēkiem, kuru skārusi kazino atkarība un azartspēļu spēlēšana kļuvusi par neuzvaramu […]

ieguldījumi latvija

Atbalsts NVO diasporai

Sabiedrības integrācijas fonds, kas saīsinājumā ir SIF, ir izsludinājis kopumā divus dažādus konkursus, kuros abos būs pieejams finansējums. Šis finansējums paredzēts diasporas nevalstisko organizāciju, kas saīsinājumā ir NVO, atbalstam. Vienā no šiem izlsludinātajiem konkursies paredzēts piešķirt 179 120 eiro lielu summu diasporas nevalstisko organizāciju atbalstam. Šajā projektu konkursā aicinātas piedalīties tās nevalstiskās organizācijas valstī, kuru […]

blekdžeks

Balsojums par tiešsaistes kazino darbības slēgšanu Latvijā

Sabiedriskajā iniciatīvu vietnē manabalss.lv, kurā jebkurš Latvijas Republikas pilsonis var iesniegt savas iniciatīvas, pieteikumus, ieteikumus un viņaprāt lietas, ko vajadzētu mainīt Latvijas valsts likumdošanā un sabiedriskajā dzīvē, ir sākusies parasktu vākšana, ar mērķi aizliegt jebkāda veida tiešsaistes Latvijas kazino zāles. Programma Manabalss.lv ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Latvijas valsts budžeta. Šī likuma […]

Kapitāla tirgus integrācija

Kapitāla tirgus integrācija, process, kurā kapitāla tirgi  tiek integrēti cits arcitu, nevis segmentēti, izraisot tirgus riska un cenu konverģenci. Kapitāla tirgu globālā integrācija uzreiz ir galvenais globalizācijas virzītājspēks un arvien globalizētākas ekonomikas iezīme. 

Sociālās programmas

Sociāls – viss, kas saistīts ar sabiedrību. Socius tulkojumā no latīņu valodas nozīmē „kompanjons”, „sabiedrotais”. Ar sociālu programmu var sniegt atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošiem iedzīvotājiem, piemēram, cilvēkiem, kuri nespēj iekļauties darba tirgū, nevar iegūt izglītību, bez ģimenes aizgādības palikušiem bērniem, veciem cilvēkiem un materiālā ziņā nenodrošinātām personām. Piemēram, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi dzīvojamās ēkās arī ir […]

Ekonomika

Cilvēku vajadzības ir neierobežotas un tās nemitīgi pieaug, tomēr resursi, kas nepieciešami šo vajadzību apmierināšanai ir ierobežoti. Ekonomika pēta kā visefektīvāk izmantot esošos resursus cilvēku vajadzību apmierināšanai. Ekonomika iedalās mikroekonomikā un makroekonomikā. Mikroekonomika pēta atsevišķas saimniecības – uzņēmuma, patērētāja rīcību, to savstarpējo mijiedarbību un rīcības motivāciju. Savukārt makroekonomika pēta ekonomisko sistēmu kopumā, kā ekonomikas subjekti […]

Diversifikācija

Masu medijos bieži izskan vārds diversifikācija, runājot par nepieciešamību dažādot ārvalstu tirgus, pret Krieviju radīto sankciju dēļ, taču vai bankā piedāvātie ieguldījumu diversifikācijas procesi arī ir saistīti ar tirgu dažādošanu un ko tad īsti nozīmē šis tik bieži lietotais termins. Terminu diversifikāciju varētu piemērot dažādām darbībām, kas atkarīgas no nozares, kurā tās tiek veiktas, taču […]

Ikdienas situācijas, kas neļauj ietaupīt naudu

Naudas tērēšana, protams, ir krietni vieglāka par naudas taupīšanu, tāpēc ļoti bieži mēs sev uzdodam jautājumu par to, kur aiziet visa mana nauda? Jā, ir dažādi rēķini par dzīvokli, automašīnu, komunālajiem pakalpojumiem, tāpat daļa līdzekļu aiziet bērnu uzturēšanai un citiem izdevumiem, bet vai visi Tavi ikdienas tēriņi ir pamatoti? Vai esi analizējis savu budžetu un […]

Vekseļi

Dažreiz saskaramies ar vārdiem, kurus neesam dzirdējuši. Banku un nebanku sektoros bieži vien var dzirdēt tādu vārdu kā – vekselis. Ko tas īsti nozīmē un kam tas ir paredzēts? Sāksim ar to, ka vekselis ir vārds ar kuru apzīmē dokumentu kuru tā izsniedzējs, ir apņēmies vekselī konkrēti norādītajai personai atmaksāt precīzu naudas summu, kas norādīta […]