Diversifikācija

Masu medijos bieži izskan vārds diversifikācija, runājot par nepieciešamību dažādot ārvalstu tirgus, pret Krieviju radīto sankciju dēļ, taču vai bankā piedāvātie ieguldījumu diversifikācijas procesi arī ir saistīti ar tirgu dažādošanu un ko tad īsti nozīmē šis tik bieži lietotais termins.

Terminu diversifikāciju varētu piemērot dažādām darbībām, kas atkarīgas no nozares, kurā tās tiek veiktas, taču būtībā diversifikācija ir risku sadalīšana ar mērķi tos samazināt.

Diversifikācija tiek lietota:

  • Ieguldījumu sadalīšanai, ar mērķi gūt mazāk riskantu peļņu,
  • Saimnieciskajā darbībā radīta vai piesaistīta kapitāla novirzīšanai citā jomā vai jauna produkta attīstīšanai,
  • Tirgus dažādošanai u.c.

Privātpersonām visaktuālākā ir ieguldījumu diversifikācija, kas ļauj samazināt riskus, investējot dažādos aktīvos. Ieguldījumu fondi ļauj gūt peļņu, ieguldot brīvos naudas līdzekļus ar mērķi tos pavairot. Tieši diversifikācija ir viena no ieguldījumu fondu galvenajām priekšrocībām salīdzinot ar ieguldījumiem akcijas, jo sadalot ieguldījumus uz dažādiem aktīviem samazinās iespējamais risks zaudēt vai negūt peļņu.

Riku dalīšana ir populārs risku mazināšanas veids ne tikai ieguldījumu fondu vadībā, bet arī jebkurā citā ieguldījumu veidā vai nozare, kas saistīta ar peļņas gūšanu, jo tādā veidā piepildoties vienam no iespējamajiem riskiem, vēl aizvien saglabājas citas peļņas gūšanas iespējas.

Termins diversifikācija, atspoguļo darbības, kuru pielietošana dzīvē nodrošinās papildus balstu, piepildoties kādam no riskiem un nonākot ne īpaši patīkamā situācijā.