Sociālās programmas

Sociāls – viss, kas saistīts ar sabiedrību. Socius tulkojumā no latīņu valodas nozīmē „kompanjons”, „sabiedrotais”. Ar sociālu programmu var sniegt atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošiem iedzīvotājiem, piemēram, cilvēkiem, kuri nespēj iekļauties darba tirgū, nevar iegūt izglītību, bez ģimenes aizgādības palikušiem bērniem, veciem cilvēkiem un materiālā ziņā nenodrošinātām personām. Piemēram, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi dzīvojamās ēkās arī ir sociāla programma, jo būtībā ALTUM atbalsta sabiedrību ar vieglākiem kredīta nosacījumiem māju siltināšanai. Šī pasākuma mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kas vērsts uz labuma sniegšanu to iedzīvotājiem.

Sociālās programmas ir valsts vai pašvaldību (organizāciju vai valsts administratīvo vienību) organizēts darbs, kas uzlabo kopienas sociālos apstākļus, īpaši attiecoties uz cilvēkiem ar invaliditāti, psiholoģiska vai mentāla rakstura problēmām, un tā piemērošana fiziska vai materiāla atbalsta, piemēram, sociālās aprūpes veidā. Šīs programmas ir saistītas ar labklājības veicināšanu, un tās īsteno ar valsts, pašvaldību, iestāžu vai privātu atbalstu.

Sociāla programma var būt pat viena cilvēka izveidots plāns, piemēram, palīdzēt kaimiņos mītošajam pensionāru pārim sagādāt pārtiku no lielveikala. Plašākā apmērā sociālās programmas piemērs meklējams, teiksim, Latvijas Universitātē. Tās Studentu padome īsteno sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt Latvijas Universitātes studentus, kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība. Dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem tiek piedāvāts iegūt līdz 50% atlaidi gultas vietas īrei.

Programmas cilvēkiem ar dažādiem attīstības traucējumiem, sociālās programmas nodarbinātības veicināšanai invalīdiem vai bezdarbniekiem, sociālās aprūpes programmas vientuļiem un veciem cilvēkiem, sociālās rehabilitācijas programmas vardarbībā cietušajiem, sociālās programmas riska grupu bērniem ir tikai dažas no iespējām, ko piedāvā Sociālās integrācijas fonds ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.

Eiropas Sociālā fonda grantu shēmā ietilpstošo programmu skaits ir plašs – sākot no motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām un konsultācijām un apmācībai komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai līdz sociālās rehabilitācijas programmu izstrādei un ieviešanai. Šo programmu īstenošana notiek ar mūžizglītības pasākumu palīdzību (kursi, apmācības), prasmju stiprināšanu, jaunu darbavietu radīšanu, uzņēmējdarbības uzsākšanas konsultācijām un sabiedrības integrācijas atbalstu. Darba tirgus attīstībai piesaistīts tieši šī fonda materiālais atbalsts.

Finansējumu var iegūt ne vien no Eiropas fondiem, bet arī vietējām pašvaldību iestādēm. Go Beyond, jauniešu attīstības programma, kurā tās dalībnieki tiek iedrošināti pārsniegt savu līdzšinējo spēju robežas, palīdzot citiem, ir sociālā programma, kas savukārt atbalsta citas sociālās kategorijas. Jauniešu komandas īsteno sociālos projektus, kurus finansē gan privātie uzņēmumi kā Statoil, Price Waterhouse Coopers Latvija, Swedbank, gan pašvaldības. Jaunieši, meklējot finanšu līdzekļus viņu iecerēm, attīstīta savas līderības prasmes, bet rezultāts iepriecina attiecīgo mērķa auditoriju. Izstrādāto un realizēto projektu vidū ir Ikšķiles Invalīdu biedrības darbības veicināšana (sadarbībā ar Ikšķiles pašvaldību), no bērnunamiem izaugušo audzēkņu iesaiste darbā un sadzīvē, veselīga dzīvesveida popularizēšana bērniem ar onkoloģiskajām saslimšanām. Tāpat projektu vidū ir bijusi smēķēšanas samazināšana sabiedrībā gan jauniešu, gan pieaugušo vidū, palīdzība bērnu SOS ciematiem un citi sociālie projekti.

Bērnu zinātnes centri no sapņa par interaktīviem mācību centriem trīs Latvijas pilsētās radījuši sociālo uzņēmumu. Sociālais bizness ir uzņēmējdarbības veids, kas darbojas ar dotācijām un investīcijām, jo bizness neienes lielus ienākumus. Peļņu ar to nevar gūt – viens no pamata uzstādījumiem sociālajam biznesam. Bērnu zinātnes centri sociālas programmas ietvaros strādā sadarbībā ar Nodarbības valsts aģentūru, kas apmaksā jauniešiem pusgadu ilgu praksi šajos uzņēmumos.