ERAF fondi

Vairākus desmitu gadu atpakaļ celtās mājas šobrīd ir savu nokalpojušas un prasa tās renovēt, jo jaunās ģimenes iegādājas dzīvokļus tieši šajās mājās, jo nevar atļauties iegādāties dzīvokļus jaunuzceltās ēkās augsto cenu dēļ, lai kā gribētos dzīvot mūsdienīgi atbilstoši 21. gadsimtam.

Tagad celtniecība ir progresējusi, un jau ceļot ēku siltina to ar nepieciešamo materiālu. Bet 2009. gadā radās valdībai projekts, kā uzlabot esošās mājas, izmantojot ar ERAF fondus. Un projekts bija paredzēts māju stāvokļa uzlabošanai piesaistot kompānijas, kas spētu veikt nepieciešamos siltināšanas darbus, un attiecīgi māju apsaimniekotāji pieteikties uz māju siltināšanas projektu. Bet valdība nebija gatava tik lielai atsaucībai no māju apsaimniekotāju puses. Taču bija skaidrs, ka tas ir jāturpina, kad ir pieprasījums, jo tas rūp pašvaldību iedzīvotājiem.

Tomēr tas nav par velti, māju iedzīvotājiem, nākas renovēt māju par saviem līdzekļiem vai arī ņemt kredītu bankas. Māju siltināšanas projektam daļu naudas sniedz pašvaldība un ERAF fondi no visas siltināšanas summas, kas ir konkrētas mājas siltināšanas izmaksas, bet pārējo nepieciešamo summu maksā katru mēnesi pie ikmēneša komunālā maksājuma, kas sadalīts starp mājas iedzīvotājiem. Un saistības būs, apmēram, no 10 – 15 gadiem, kas padarīs dārgākus rēķinus ne tikai ziemas mēnešos, bet arī būs jūtams vasaras periodā.

Šā procesa uzsākšanai liela loma ir apsaimniekotāju iniciatīvai, jo tas iesaista darbiniekus, kas veic iedzīvotāju apsekošanu, un arī dokumentu formēšanu uzņemas uz sevi, un vai projektam gūtu nepieciešamos līdzekļus no bankas, pašvaldības un ERAF fonda ir jāiegulda daudz pūļu. Banka dod pilnīgu finansējumu mājas renovācijai, kas ir svarīgs punkts izvirzītā mērķa sasniegšanai.

Šis projekts jau uzņem apgriezienus, un ir cilvēki, kas uzsāk mājas siltināšanas projektu un priecājas par to, ka mājoklis būs siltāks un rēķini turpmāk būs mazāki, protams ne uzreiz, bet tomēr.

Taču mēdz būt otra puse iedzīvotāju, kas neatbalstošo valdības soli par mājas siltināšanu un nevēlas maksāt papildus maksu pie komunālajiem maksājumiem par renovācijas izmaksām vairāku gadu garumā. Nereti šī projekta pretinieki savu īpašumu pārdod. Bet ir negodīgi cilvēki, kas pārdodot īpašumu pie dzīvokļa plusiem piemin, ka māja ir mūsdienīga, renovēta un labā tehniskā stāvoklī utt., kas nav godīgi pret potenciālo pircēju.